Elérhetőségeink
Klsz Szolgáltató Kft.
7632 Pécs, Fellbach u. 18.
 
Telefon: 06-72/526-961
Fax: 06-72/526-962
Mobil: +36-30/9369-123
 
Ügyfélfogadási idő
Hétfő 9.00 - 16.00
Kedd 9.00 - 16.00
Szerda Zárva
Csütörtök 9.00 - 16.00
Péntek Zárva
Szombat Zárva
Vasárnap Zárva
Ebédidő 12.00 - 13.00
2024. május 27. hétfő
Tevékenység címke
Társasházkezelés
Társasházkezelő
Közösképviselet
Közösképviselő
Ingatlankezelés
Tűzvédelmi előírás
Társasházak lakóinak, összekötőinek figyelmébe

Tűzvédelmi előírás

A társasház, lakásszövetkezet tulajdonosára, kezelőjére, közös képviselőjére, intéző bizottság elnökére vonatkozó tűzvédelmi feladatok, előírások.

1. Tűzvédelmi szabályzat / tűzvédelmi házirend.

A lakóépület kezelését végző köteles kidolgozni az épületre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat, a lakók riasztásának, a menekülésnek a lehetséges módozatait, a felszerelt tűzvédelmi eszközök használatára vonatkozó előírásokat, valamint köteles gondoskodni ezek megismertetéséről, megtartásáról és megtartatásáról. (Tűzvédelmi szabályzat / tűzvédelmi házirend) Az elkészített tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat célszerű évente 1 (vagy több) alkalommal a lakókkal ismertetni. Az oktatást a közgyűléssel egy időpontban is meg lehet tartani. A lakóknak rövid kivonatot is át lehet adni, ha ennek az átvételét írásban rögzítik. Egy esetleges tűzeset esetén a felelősség kérdése egyértelműen bizonyítható, mivel a jogszabály által előírt feladatot teljesítették.

2. Az elektromos hálózat és a villámvédelmi rendszer rendszeres időközönként, 9 évente történő felülvizsgálata.

Az elektromos hálózatot és a villámvédelmi rendszert a vonatkozó jogszabály (OTSZ 39-40. §) értelmében a tűzveszélyességi osztály figyelembevételével rendszeres idokőzönként (lakóépületek esetében 9 évente) tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgáltatni. A felülvizsgálatot végző, szakvizsgával rendelkező személy minősítő irattal igazolja a felülvizsgálat eredményét. A felülvizsgálat során tapasztalt hiányosságokat meg kell szüntetni, ki kell javíttatni, melyet szintén írásban igazoltatni kell a javítást végző személlyel. A tűzoltóság a minősítő iratok meglétét, a felülvizsgálat megtörténtét ellenőrzése során vizsgálja.

3. Hő- és füstelvezetési lehetőségek, azok üzemképességének biztosítása.

A tűz eseti menekülést a füst akadályozza, a látási viszonyok lecsökkennek (akár 5-10 cm-re) és fulladást okoz a füst. Emiatt nagyon fontos a lépcsőházba, közlekedőkre jutott füst elvezetése, kiszellőztetése.

A 2-4 szintes lakóépületek közlekedőin, lépcsőházaiban kézzel nyitható ablakokkal biztosítható a hő- és füst elvezetése. A középmagas és magas lakóépület kiürítési útvonalán, lépcsoházában már magasabb szinten biztosították a hő és füst elvezetésének lehetőségét. Ez:

a. általában a legfelső szinten beépített ablak segítségével történik, és/vagy

b. szintenként, a folyosók, lépcsőház kézzel nyitható ablakain biztosítható.

A legfelső szinti füstelvezető ablak nyitása történhet mechanikus (acél huzal segítségével) valamint elektromos módon (nyomógomb segítségével rúgós erőtárolóval ellátott ablakot egy elektromágnes nyitja).

A füstelvezető ablak nyitását középmagas lakóépületben az alsó és a legfelső szintről, míg magas épület esetében valamennyi szintről kell biztosítani. Nagyon sok esetben előfordul, hogy az acél huzal mivel nem használják, nem ellenőrzik, berozsdásodik, a mechanikák elpiszkolódnak, megszorulnak, így a rendszer nem működik, az elektromos rendszernél pedig a nyomógombot, a nyitó elektromágnest egyszerűen leszerelik. Sok épületben tapasztalható, hogy a füstelvezető ablakot egyszerűen becsavarozták, hogy ki ne nyíljon huzat esetén.

A füstelvezető ablakok nyitásának biztosítása nagyon fontos, mivel egy adott tűz esetén a lépcsőházból a füst a kürtőhatás következtében ezzel a módszerrel viszonylag gyorsan eltávolítható, így az épület biztonságos elhagyása biztosítható. A füstelvezető rendszert is rendszeres időközönként, minden évben felül kell vizsgáltatni, gyakorlati próbáját pedig érdemes sűrűbben, akár 2-3-6 havonta próbálni, tesztelni.

4. Fali tűzcsap hálózat (nedves, vagy száraz)

Középmagas lakóépületekben jellemzően száraz felszálló vezeték került kiépítésre, mely a tűzoltói beavatkozás idejét csökkenti le. A száraz vezetékben nincs víz, tehát a lakók által nem használható. Használni csak a kivonuló tűzoltó egység tudja, a rendszer működtetéséhez szükség van a tűzoltó gépjárműre. Az utcára nyíló csatlakozó csonkon keresztül kell megtáplálni vízzel a tűzoltó gépjárműről, így kerül nyomás alá a rendszer, majd az adott szinten - a tűzoltók által hozott - tömlő segítségével történhet a tűzoltói beavatkozás. Elsődleges jelentősége abban van, hogy tűz esetén nem kell kiépíteni és felhúzni a tömlőket egészen a tűzeset szintjéig, hanem az utcáról tűzoltó autóval megtáplált felszálló vezeték az adott emeleten lévő leágazásra csatlakoztatva a tömlőt, elvégezhető a beavatkozás.

A száraz vezeték használatához szükséges, hogy:

  • szerelvényei (tűzcsap elzáró csonk) minden szinten meglegyenek (sajnos mostanság egyre több a lelopott szerelvény, melynek pótlása igen költséges) - a felszálló vezetéket 5 évente nyomáspróbáztatni kell, (üzembiztonságának, tömítettségének ellenőrzése céljából)
  • a zárószerelvények (tűzcsapok) minden szinten elzárt állapotban legyenek (nem hiányozhatnak a zárókupakok sem). Ha a vízzel megtáplált, nyomás (8 bar) alá helyezett vezetékből az elöregedett tömítéseken, nyitott csapokon keresztül ömlik a víz, a tűz okozta kárnál lehet, hogy a vízkár lényegesen nagyobb lesz. (A felszálló vezetékek használatát a kivonuló tűzoltóegység nagy körültekintéssel végzi, használat előtt minden szint tűzcsapjának elzártságát ellenőrzi), így nem kell attól tartani, hogy lakások áznak el a beavatkozás közben.

Egyes középmagas, valamint a magas épületekben nyomás alatti, nedves fali tűzcsap hálózat került kiépítésre, mellyel bármelyik lakó - szükség esetén - megkezdheti a tűz oltását. (A lakóépület magasságától, illetve a vízmű nyomásviszonyaitól függően az oltóvíz hálózat tartalmazhat egy nyomásfokozó szivattyút is.) A víznyomás ellenőrzésére a legfelső szinten a vízvezetéken nyomásmérő műszer került beépítésre, amelyen a víznyomás ellenőrizhető.

A nedves fali tűzcsap hálózat üzemeltetéséhez, megfelelő állapotban tartásához szükséges, hogy:

  • szerelvényei (tűzcsap elzáró csonk, tömlő és sugárcső) minden szinten meglegyenek (sajnos mostanság egyre több a lelopott szerelvény (tömlő és sugárcső), melynek pótlása igen költséges)
  • a fali tűzcsap hálózatot fél évente felül kell vizsgáltatni szakvizsgával rendelkező személlyel, (üzembiztonságának ellenőrzése céljából)
  • A fali tűzcsap szekrényekben található tömlők nyomáspróbáját 5 évenként el kell végeztetni. A nyomáspróba idejét a tömlőre festik, a tömlő végeitől 2 méteren belül.

5. Kiürítési lehetőségek biztosítása.

Középmagas, illetve magas, több lépcsőházzal rendelkező épületben a lépcsőházak között a legfelső szinten, vagy a tetőn járható, megvilágított kapcsolat van kialakítva. Ezek az átjárási lehetőségek általában a tetőtéri tárolóknál, a legfelső szinten, vagy a tetőfelépítményen kerültek kialakításra. Célja, hogy az épületből, a lépcsőházból ne csak a földszinten, hanem a legfelső szinten is el lehessen távozni, menekülni.

A probléma akkor kezdődik, amikor az épület kezelője vagyonvédelmi (a szomszédos épületből ne jöjjenek át idegenek) indokok miatt ezt az átjárót lezárja. A lezárás alapvetően nem probléma, ha pl. a zárhoz minden lakó rendelkezik kulccsal (a zár megegyezik a bejárati ajtóval), vagy a zár mellett üvegszekrényben kerül elhelyezésre a nyitó kulcs. Azonban abban az esetben ha a lakók nem rendelkeznek kulccsal, a biztonságos kiürítés feltételei nem biztosítottak.

Magas épületben meghatározott esetekben füstmentes lépcsőház kerül kialakításra. A füstmentes lépcsőházra nyíló ajtók automatikus csukó szerkezettel vannak ellátva, amelyeknek a működőképességét vizsgálni kell. A szerkezet eltulajdonítása, meghibásodása esetén szükséges azt pótolni, javítani.

6. Biztonsági és/vagy irányfény világítás üzemképességének biztosítása.

Magas épületek, illetve a zárt- és középfolyosós középmagas épületek kiürítési útvonalain biztonsági világítást és/vagy irányfényeket létesítettek. Ezek a fények áramszünet, illetve egy tűzeset közbeni feszültségmentesítés esetén bizonyos ideig (fél-egy óra) működnek akkumulátorról, biztosítva a közlekedők megvilágítását, az épület biztonságos elhagyását. Az épület kezelőjének, gondnokának kell biztosítani - pl. szakember, villanyszerelő bevonásával - a biztonsági, illetve irányfény világítás üzemképességét. A 9 évenkénti felülvizsgálat mellett érdemes rendszeres időközönként (2-3-6 havonta) kipróbálni, a villany égőket leellenőrizni.

7. A lakóépületek kezelőinek feladata

továbbá a lakók tevékenységének folyamatos figyelemmel kísérése, és esetleges jogszabálysértés (lépcsőházban éghető anyag, motorkerékpár, éghető folyadék tárolás, stb.,) esetén figyelmeztetése. A lakóépületek legnagyobb problémája az, hogy a lakáshoz tartozó tároló - ha van - túlságosan kicsi, és nem biztonságos, mivel ezt a legegyszerűbb feltörni. A sporteszközök (kerékpár, szánkó, stb.,), a kiöregedett, de még használható berendezési tárgyak (ágy, szekrény, bútorok, stb.,), újságok, ruhák, és minden más éghető anyag elhelyezése a közös használatú terekben a legveszélyesebb. Ennek szabályszerű módjáról később lesz szó.

8. Kézi tűzoltó készülék(ek)

A liftgépházban, valamint az elektromos főelosztó helyiségben kézi tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani. A liftgépházban található elektromos berendezések, vezérlő elektronikák miatt ajánlatos gázzal oltó berendezést elhelyezni, az elektromos főkapcsoló helyiségben pedig lehet porral oltó készülék is. A tűzoltó készüléket, amennyiben az a régi, MSZ 1040 szerint készült, fél évenként kell felülvizsgáltatni, ha az új MSZ EN 3 szerint, akkor elegendő évente felülvizsgáltatni, viszont negyedévente szemrevételezéssel kell ellenőrizni, és ezt nyilvántartásban kell dokumentálni.

 
Impresszum Klsz Szolgáltató Kft. Az oldal tetejére
Jogok 7632 Pécs, Fellbach u. 18. Oldaltérkép
Beállítás kezdőlapnak Minden jog fenntartva! - © 2007-2023. - Klsz Szolgáltató Kft.