Elérhetőségeink
Klsz Szolgáltató Kft.
7632 Pécs, Fellbach u. 18.
 
Telefon: 06-72/526-961
Fax: 06-72/526-962
Mobil: +36-30/9369-123
 
Ügyfélfogadási idő
Hétfő 9.00 - 16.00
Kedd 9.00 - 16.00
Szerda Zárva
Csütörtök 9.00 - 16.00
Péntek Zárva
Szombat Zárva
Vasárnap Zárva
Ebédidő 12.00 - 13.00
2024. július 16. kedd
Tevékenység címke
Társasházkezelés
Társasházkezelő
Közösképviselet
Közösképviselő
Ingatlankezelés
Pécsi Vízmű Zrt.
Elszámolás a bekötési vízmérőn
Forrás: Pécsi Vízmű Zrt.

"A közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV.5.) Kormányrendelet" szerint a vízdíj elszámolás alapja a bekötési vízmérő.

A társasház-közösség tagjai - a házban lévő önálló lakások tulajdonosai - megegyezhetnek egymással abban, hogy az egyes lakásokban nem szerelnek fel mellékvízmérőket, hanem a társasház összes vízfogyasztásának költségét valamely paraméter szerint (pl. lakások alapterülete, illetve lakók száma) felosztják egymás között.

Ebben az esetben a Pécsi Vízmű kizárólag a társasház-közösséggel áll jogviszonyban, a lakástulajdonosokkal nem. A közös képviselő által megfizetett díjnak a társasházon belüli felosztása, a lakástulajdonosoktól való beszedése a társasház belső ügye. A tulajdonosok a közös képviselőnek fizetik be a társasház összes vízfogyasztásának költségeit, amelyek a lakások közvetlen vízfogyasztásának költségén belül a társasház-közösséget terhelő egyéb vízfogyasztás költségét is tartalmazzák.

Pécsi Vízmű Zrt. hivatalos oldala

 

Elszámolás a bekötési vízmérőn és a mellékvízmérőkön
Forrás: Pécsi Vízmű Zrt.

"A közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV.5.) Kormányrendelet" szerint a vízdíj elszámolás alapja a bekötési vízmérő. A társasház-közösség tagjai - a házban lévő önálló lakások tulajdonosai - dönthetnek úgy, hogy a bekötési vízmérő utáni házi ivóvízhálózaton minden egyes lakásban elszámolási célú mellékvízmérőt szerelnek fel, amely a lakások közvetlen fogyasztását méri. (A társasházak jelentős részében jelenleg ez az elterjedt gyakorlat.)

Ebben az esetben a Pécsi Vízmű a bekötési vízmérő szerint a társasház-közösséggel, a mellékvízmérők szerint pedig a lakástulajdonosokkal áll jogviszonyban, akikkel társaságunk külön szolgáltatási szerződéseket köt. A mellékvízmérővel rendelkező lakástulajdonosok közvetlenül társaságunknak fizetik meg a lakás elkülönítetten mért közvetlen vízfogyasztásának megfelelő víz- és csatornadíjat. A társasház összes vízfogyasztásának elszámolásában ekkor is a bekötési vízmérőn mért vízmennyiség az irányadó. Ebből azonban le kell vonni a mellékvízmérőkön mért vízmennyiségeket, és a társasház-közösségnek, illetve a közös képviselőnek csak a fogyasztási különbözetnek megfelelő vízmennyiség után kell fizetnie a víz- és csatornadíjat. Ez a fogyasztási különbözet a társasházban a lakások közvetlen vízfogyasztásán felüli egyéb vízfogyasztásának felel meg, kiegyenlítése a lakókat terheli, mivel a bekötési vízmérőn átfolyó teljes ivóvíz mennyiséget a fogyasztói közösség használta fel.

Ilyenek lehetnek például:

 • a társasház közös helyiségeiben történő vízvételezés (mosókonyha, lépcsőház-takarítás)
 • a társasház belső ivóvízhálózatán jelentkező szivárgások, csöpögések
 • a szabálytalan, illetve mellékvízmérővel nem mért vízelvezetések
 • a vízmérőknek a mérésügyi törvényben megengedett tűréshatárokból adódó mérési pontatlanságai.

Pécsi Vízmű Zrt. hivatalos oldala

 

A bekötési vízmérő és a mellékvízmérők által mért fogyasztás eltérésének okai
Forrás: Pécsi Vízmű Zrt.

"A közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV.5.) Kormányrendelet" szerint a vízdíj elszámolás alapja a bekötési vízmérő. Az egyes lakások fogyasztását mérő mellékvízmérők belső költségmegosztó szerepet töltenek be a fogyasztói közösség elszámolásában. Abban az esetben, ha a bekötési vízmérőn különbözet marad fenn a mellékvízmérőkön mért fogyasztás levonását követően, annak kiegyenlítése a lakókat terheli, mivel a bekötési vízmérőn átfolyó teljes ivóvíz mennyiséget a fogyasztói közösség használta fel.

A Pécsi Vízmű Zrt. és a szolgáltatási területén lévő társasházak között időnként felmerülnek olyan víztartozással összefüggő vitatott kérdések, amelyek a bekötési vízmérő és a mellékvízmérők közötti kapcsolatra vezethetők vissza. Az alábbiakban szeretnénk segítséget adni abban, hogy mi okozhatja leggyakrabban az eltéréseket.

 • A belső hálózat hibája - Jelentős különbözetet okozhat a bekötési vízmérőt követő, de még a mellékvízmérőket megelőző csővezetéken kialakult szivárgás vagy csőtörés. Egy 1 mm-es repedés esetén akár 2 m3 víz is elfolyhat egy hónap alatt! A belső vízhálózat a fogyasztó tulajdonát képezi, ezért a hálózat karbantartása és javítása a lakóközösség hatáskörébe tartozik.
 • A mellékvízmérő hibája - Előfordulhat, hogy az egyik mellékvízmérő meghibásodik, így a bekötési vízmérőn átfolyó víz mennyisége nem teljes mértékben, vagy egyáltalán nem jelentkezik a mellékvízmérők összesítésében. A mellékvízmérő az elkülönített vízhasználó tulajdonát képezi, ezért megfelelő működéséről, javításáról és a jogszabályban meghatározott 6 évente esedékes hitelesítéséről is neki kell gondoskodnia.

Pécsi Vízmű Zrt. hivatalos oldala

 

A bekötési vízmérőn fennmaradó különbözet lehetséges felosztási módjai
Forrás: Pécsi Vízmű Zrt.

Amennyiben társaságunk nyilvántartásában az adott társasház minden mellékvízmérője szerepel, és azok hiteles mellékvízmérők, akkor a lakóközösség dönthet arról, milyen elv alapján osztja szét a bekötési vízmérőn fennmaradó mérési különbözet, amelyet a vízmű a döntésnek megfelelően számláz.

A választott felosztási módról közgyűlési határozatot kell hozni. Kérjük a társasházak képviselőit, hogy a döntésről a közgyűlési határozat másolatával együtt írásban adjanak tájékoztatást a Pécsi Vízmű számára. A társaságunkhoz beérkezett közgyűlési határozat időpontjához legközelebb eső, jövőbeni elszámolást a határozatban szereplő felosztási mód szerint végezzük el.

Választható felosztási módok:

 • fogyasztásarányos: a különbözetet a mellékmérők fogyasztásának arányában osztják fel
 • előre meghatározott arány (pl. egyenlő arányban, tulajdoni hányad) alapján

A határozat időpontját megelőző elszámolást visszamenőleg sajnos nem tudjuk módosítani, illetve késve beküldött határozat alapján sem tudjuk elvégezni a módosítást!

Pécsi Vízmű Zrt. hivatalos oldala

 

Főmérő-szétosztás elszámolás
Forrás: Pécsi Vízmű Zrt.

A társasházak elszámoló számlájának mellékleteként a közös képviselőknek megküldjük a főmérő-szétosztás elszámolás elnevezésű listát, amely a lakókra számlázott mennyiségeket tartalmazza.

Oszlopfejlécek:

Mért fogyasztás: lakónként a leolvasási adatok alapján számított fogyasztás.

Jelen átlag: azoknál a fogyasztóknál, ahol nem áll rendelkezésre leolvasási adat, becsült fogyasztás alapján állítjuk ki az elszámoló számlát, amely levonódik a bekötési vízmérőn mért mennyiségből. (A következő leolvasást követően, a tényleges óraállás ismeretében levonjuk a becsült mennyiséget.)

Előző átlag elszámolása: az előző elszámolási időszak becsült fogyasztásának elszámolása.

Képzett korrekció: a választott felosztási mód szerinti lakóra jutó különbözet (például fogyasztóarányos felosztás szerinti lakóra jutó különbözet).

A lista alján a kimaradt megjegyzésnél azon lakók szerepelnek, akik nem kerültek elszámolásra.

Pécsi Vízmű Zrt. hivatalos oldala

 

Segítség a díjhátralék rendezéséhez
Forrás: Pécsi Vízmű Zrt.

A Pécsi Vízmű Zrt. támogatást nyújt azon szociálisan hátrányos helyzetű fogyasztói számára, akik víz- és csatornadíj-hátralékot halmoztak fel, és nem tudják határidőre, egy összegben, illetve teljes mértékben kiegyenlíteni tartozásaikat. A támogatásra jogosult fogyasztó fennálló díjhátralékának felét a Pécsi Vízmű átvállalja, így a fogyasztónak csak a fennmaradó 50%-ot kell rendeznie.

Ki jogosult a támogatásra?

A támogatásra való jogosultság feltételeit és az igénybevétel rendjét Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának 13/2007. (04.15.) számú rendelete szabályozza. Ennek értelmében azon pécsi, egyedi lakossági fogyasztó veheti igénybe a támogatást,

 • akinek díjhátraléka az önkormányzat lakáskísérési, illetve adósságkezelési programja keretében sem rendezhető,
 • a családban az egy főre eső havi átlagjövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum (2007.02.15-től 27.130 Ft) 200%-át, egyedül élő esetében 220%-át,
 • és vállalja, hogy fennálló tartozásának felét és esedékes vízdíjszámláit határidőre kiegyenlíti vagy az esetleges részletfizetésről megállapodást köt a Pécsi Vízművel.

A támogatás igénylésének három egyszerű lépése:

 1. Kérjük, keresse fel a Pécsi Vízmű Ügyfélszolgálati Irodáját (Pécs, Nagy Lajos király útja 2/1.), ahol társaságunk igazolást ad ki tartozásának nagyságáról. Itt szükséges nyilatkoznia arról is, hogy adatait társaságunk felhasználhatja az ügyintézés során.
 2. A kiadott igazolást és a kérelemhez szükséges formanyomtatványt a lakóhely szerint illetékes Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat irodájához kell benyújtania, a további ügyintézés ott történik. Amennyiben jogosult a támogatásra, és kérelmét elfogadták, az önkormányzat értesíti Önt.
 3. Ezt követően a Pécsi Vízmű Ügyfélszolgálati Irodájában rendezheti fennálló tartozásának felét egy összegben vagy - egyedi elbírálás alapján - részletfizetés útján, a támogatást pedig jóváírjuk egyenlegén.

Bárkivel előfordulhat, hogy nehéz helyzetbe kerül. Kérjük, amennyiben érintett, éljen a lehetőséggel!

Pécsi Vízmű Zrt. hivatalos oldala

 
Impresszum Klsz Szolgáltató Kft. Az oldal tetejére
Jogok 7632 Pécs, Fellbach u. 18. Oldaltérkép
Beállítás kezdőlapnak Minden jog fenntartva! - © 2007-2023. - Klsz Szolgáltató Kft.