Elérhetőségeink
Klsz Szolgáltató Kft.
7632 Pécs, Fellbach u. 18.
 
Telefon: 06-72/526-961
Fax: 06-72/526-962
Mobil: +36-30/9369-123
 
Ügyfélfogadási idő
Hétfő 9.00 - 16.00
Kedd 9.00 - 16.00
Szerda Zárva
Csütörtök 9.00 - 16.00
Péntek Zárva
Szombat Zárva
Vasárnap Zárva
Ebédidő 12.00 - 13.00
2024. május 27. hétfő
Tevékenység címke
Társasházkezelés
Társasházkezelő
Közösképviselet
Közösképviselő
Ingatlankezelés
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - ZFR-ÉMI-TÁV/2020
Forrás: ÉMI Innovációs NKft. (2020.12.18) / módosítva: 2021.04.15

Okos költségmegosztás alkalmazásának elterjesztése, radiátor csere program

Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (a továbbiakban Támogató) a Klíma- és Természetvédelmi Akciótervhez kapcsolódóan pályázati kiírást tesz közzé a lakosság részére energiahatékonyság növelését, a meglévő lakóingatlanokban lévő, a távhőszolgáltatásban érintett lakásszövetkezeti,- és társasházi lakások szén-dioxid-kibocsátás csökkentését eredményező, fűtéskorszerűsítésre irányuló beruházások támogatására.

A ZFR-ÉMI-TÁV/2020 kódszámú Pályázati Kiírás támogatási forrása az Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet 20. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok, 35. alcím Klíma-, energia és zöldgazdaság-politika ágazati programok 4. jogcímcsoport Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer (ÁHT: 338306) fejezeti kezelésű előirányzata. A támogatásra rendelkezésre álló forrás keretösszege 3.000.000.000 Ft, azaz hárommilliárd forint.

A vissza nem térítendő támogatás mértéke és aránya:

A támogatás maximális mértéke az elszámolható bruttó költségek 50 %-a. A támogatás összege minimum 150.000 Ft, azaz százötvenezer forint, maximum 75.000.000 Ft, azaz hetvenötmillió forint.

További korlát a támogatás maximális mértékének meghatározása során: A támogatás maximális mértéke lakásonként 400.000 Ft, azaz négyszázezer forint.

A Pályázati Kiírás keretében az alábbi szervezetek jogosultak pályázatot benyújtani:

A pályázati konstrukció keretében a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV.16.) KIM rendelet alapján az alábbi szervezetek pályázhatnak:

692 Gazdálkodási formakóddal rendelkező szervezetek - Társasházak

593 Gazdálkodási formakóddal rendelkező szervezetek - Lakásszövetkezetek

A pályázaton való részvétel feltétele a Társasházak esetén a pályázattal érintett épület, épületrész összes lakásának tulajdoni hányada alapján számított legalább egyszerű szavazattöbbséggel*, a Lakásszövetkezetek esetén pedig a pályázattal érintett épület, épületrész összes lakástulajdonnal rendelkező tagok, nem tag - és Lakásszövetkezet tulajdonában lévő lakások esetén a szövetkezet, mint lakástulajdonos - tulajdonosok legalább több mint felének a támogató szavazatával meghozott közgyűlési határozat. Közgyűlési határozat meghozható közgyűlésen vagy írásbeli szavazással.

Támogatható tevekénységek, főbb műszaki elvárások:

A pályázati kiírással a kimutatható energia-megtakarítást és CO2 kibocsátás csökkenést eredményező, távhőszolgáltatásban érintett fűtési rendszerek korszerűsítése, felújítására irányuló beruházások támogathatóak. A fűtési rendszer teljeskörű (a kiírásban az önállóan támogatható tevékenységek valamelyikét és az önállóan nem támogatható, választható tevékenységeket teljes körűen tartalmazó) korszerűsítése esetén a támogatás nyújtásának feltétele az épület hőközpontjában mért, időjárásra korrigált hőfogyasztás legalább 10%-os mértékű energiafogyasztás csökkentésének vállalása a Pályázó részéről, mely vállalás igazolására a korszerűsítést követő monitoring időszak alatt benyújtandó, Távhőszolgáltató által kiállított dokumentumok szolgálnak.

Pályázat benyújtása:

Pályázatot elektronikusan (ügyfélkapus viszontazonosítást követően) 2021. március 16. 10:00 órától a Támogatónál rendelkezésre álló forrás kimerüléséig, de legkésőbb 2021. augusztus 31-ig lehetséges benyújtani.

A pályázat kizárólag magyar nyelven, elektronikus úton, a pályázati portálon keresztül nyújtható be az adatlapok kitöltésével és szkennelt (digitalizált) dokumentumok csatolásával.

A benyújtáshoz szükséges mellékletek és nyilatkozat-minták, valamint a teljeskörű Pályázati Kiírás a hír végén találhatóak és tölthetők le.

* Ismételt közgyűlésen, egyszerű többséggel meghozott határozat nem elegendő. Társasházak esetén az épület / épületrész összes lakásának tulajdoni hányadára számított 50%-nál magasabb támogatói szavazat fogadható el.

A pályázat benyújtásához szükséges letölthető dokumentumok (az adott dokumentum címére kattintva tölthető le):

Letölthető dokumentumok:

ZFR-TÁV-ÉMI-2020-Pályázati Kiírás_20201218 (1 440 KB, PDF)

Gyakran ismételt kérdésekV2_01_22- Okos költségmegosztás pályázat (999 KB, PDF)

1. számú melléklet: TÁRSASHÁZI / LAKÁSSZÖVETKEZETI KÖZGYŰLÉSI / RÉSZKÖZGYŰLÉSI / ÍRÁSBELI SZAVAZÁSRÓL SZÓLÓ JEGYZŐKÖNYV-KIVONAT MINTA

2. számú melléklet: TERVMEGFELELŐSÉGGEL KAPCSOLATOS PÁLYÁZÓI ÉS TÁVHŐSZOLGÁLTATÓI EGYÜTTES NYILATKOZAT

3. számú melléklet: FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ KÖTELEZŐ TARTALMI ELEMEI

4. számú melléklet: VÁLLALKOZÁSI / KIVITELEZŐI (FELTÉTELES) SZERZŐDÉS KÖTELEZŐ TARTALMI ELEMEI

5. sz. melléklet: TÁMOGATÓI OKIRAT (sablon - későbbi időpontban a pályázati portálon érhető el)

6. számú melléklet: MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV ÉS KIVITELEZŐ TELJESSÉGI NYILATKOZAT MINTA

7. számú melléklet: MEGHATALMAZÁS (minta)

Forrás:

ÉMI Innovációs NKft.

Módosultak a 2020. december 18. napján megjelent az Okos költségmegosztás alkalmazásának elterjesztése, radiátor csere program ZFR-ÉMI-TÁV/2020 Pályázati Kiírás egyes pontjai.
A Pályázati Kiírás az alábbi pontokon módosult (az aláhúzott részek kerültek módosításra):
5. Támogatható tevékenységek köre, műszaki elvárások
Önállóan támogatható tevékenységek alatt:
"FIGYELEM! Az önállóan támogatható tevékenységek támogatásának előfeltétele, hogy a Pályázó nyilatkozik arról, hogy az alábbiakban felsorolt, "Önállóan nem támogatható tevékenységek" közül legalább az a)-e) alpontokban foglalt tevékenységeket már megvalósította vagy jelen pályázattal párhuzamosan kivitelezi azt."
Összhangban az Önállóan nem támogatható tevékenységek: alatt szereplő alábbi bekezdéssel:
"FIGYELEM! Amennyiben a Pályázó az "Önállóan nem támogatható tevékenységek" közül egyet vagy többet már megvalósított, akkor arról – a pályázati adatlapon/űrlapon – nyilatkoznia kell. Minden olyan a)-e) alpontok szerinti fenti tevékenység, amely nem valósult meg, kötelezően megvalósítandó."
9.1 A pályázatok benyújtási módja, határideje és helye
"A pályázati portál elérhetősége:
A pályázati portál közvetlenül elérhető a benyújtási határidő kezdetétől:
9.3 Pályázati dokumentumok
"7. Amennyiben a Pályázó szervezet képviseletére jogosult külön személyt bíz meg a pályázat benyújtásával, abban az esetben benyújtandó a Pályázati Kiírás 7. számú melléklete szerinti meghatalmazás."
Forrás:
 
Impresszum Klsz Szolgáltató Kft. Az oldal tetejére
Jogok 7632 Pécs, Fellbach u. 18. Oldaltérkép
Beállítás kezdőlapnak Minden jog fenntartva! - © 2007-2023. - Klsz Szolgáltató Kft.