Elérhetőségeink
Klsz Szolgáltató Kft.
7632 Pécs, Fellbach u. 18.
 
Telefon: 06-72/526-961
Fax: 06-72/526-962
Mobil: +36-30/9369-123
 
Ügyfélfogadási idő
Hétfő 9.00 - 16.00
Kedd 9.00 - 16.00
Szerda Zárva
Csütörtök 9.00 - 16.00
Péntek Zárva
Szombat Zárva
Vasárnap Zárva
Ebédidő 12.00 - 13.00
2024. július 16. kedd
Tevékenység címke
Társasházkezelés
Társasházkezelő
Közösképviselet
Közösképviselő
Ingatlankezelés
E.ON Energiaszolgáltató Kft.
E.ON Fogalomtár
Forrás: E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt.

Gyorsmenü:

1 fázisú bekapcsolás:
egy fázisúnak nevezzük azt a bekapcsolást ahol az áramszolgáltató hálózatáról a lakásba 1 db nulla és 1 db fázis van bevezetve. Itt általában a csatlakozó vezeték 1 db csupasz sodronyból és 1 db szigetelt fázisvezetőből áll (ez a fekete színű vezeték). Az egyfázisú fogyasztási helyeken a legnagyobb feszültségszint 230V, egyfázisú fogyasztásmérő van felszerelve. Ilyen helyeken nem tudjuk használni az "ipari áram"-ot igénylő gépeinket.

1 fázisú fogyasztásmérő:
a mérő 230V-os feszültségszinten a rajta keresztül folyó áram alapján méri a fogyasztást. Méretei: 20 cm x 20 cm. Mellé az áramszolgáltató 1 db kismegszakítót szerel fel.

3 fázisú bekapcsolás:
háromfázisúnak, (köznyelven: "ipari áramnak") nevezzük azt a bekapcsolást, ahol az áramszolgáltató hálózatáról a lakásba 1db nulla és 3 db fázis van bevezetve. Itt általában a csatlakozó vezeték 1 db csupasz sodronyból (nulla vezető) és 3 db szigetelt fázisvezetőből áll (fekete színű vezetékek). A háromfázisú fogyasztási helyeken a legnagyobb feszültségszint 400V, háromfázisú fogyasztásmérő van felszerelve. A három fázisra a nagyobb teljesítményigényű villamos forgógépek (motorok) és villamos hő fejlesztő készülékek (pl. villanykályha, villanytűzhely) üzemeltetéséhez van szükség.

3 fázisú fogyasztásmérő:
a mérő 230/400V-os feszültségszinten a rajta keresztül folyó áram alapján méri a fogyasztást. Méretei: 40 cm x 25 cm. Mellé az áramszolgáltató 3 db kismegszakítót szerel fel.

A szolgáltatás felfüggesztése:
a villamos energia közüzemi szerződés érvényességének fenntartása mellett a fogyasztó villamosenergia-ellátásának átmeneti felfüggesztése.

ÁFA %, ÁFA összeg:
az ÁFA törvény által előírt kulcsszám. Az ÁFA összegét a nettó érték és a kulcsszám százalékos szorzata határozza meg.

Cégadatok:
a számla kötelező része, melyben szerepelnek a kiállító E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. cégadatai: cégnév, székhely, adóigazgatási szám.

Cím:
az a postázási cím, ahova a számlát küldi a szolgáltató.

Egységár:
a mindenkori árszabásrendeletben meghatározott fajlagos értékek (Ft/kWh, Ft/hó, Ft/kVA, Ft/A, Ft/kVArh)

Elszámolás összesen:
A részszámlában tarifánként kiszámított energiamennyiség.
Az elszámoló számlában az elszámolandó mennyiség csökkentve az esetleges alfogyasztás mértékével.

Elszámolási időszak:
az az időszak, amelynek fogyasztásáról a számla készült.

Elszámoló számla:
a fogyasztásmérő(k) leolvasott mérőállása alapján megállapított és éves számlázásnál a részszámlákon benyújtott fogyasztás különbözetének elszámolása. Az elszámolási időszakban szolgáltatott villamos energia mennyiségét az áramszolgáltató a fogyasztásmérő berendezés leolvasásából nyert adatok alapján számolja el, vagy ennek hiányában becsléssel készít számlát.

Éves számlázás:
az az elszámolási rend, amikor az ügyfél fogyasztási helyén lévő fogyasztásmérőket évente egyszer olvassa le a szolgáltató, előre meghatározott hónapban. Két leolvasás között 11 hónapon át a havi átlagfogyasztásnak megfelelő összegű részszámlák kerülnek kibocsátásra, majd a 12. hónapban, a leolvasást követően a fogyasztás és a befizetések tényleges elszámolása történik meg. Az elszámoláskor az előző egyéves időszak fogyasztása alapján újra megállapításra kerül a havi átlagfogyasztás, és a következő hónaptól erről az átlagfogyasztásról készül részszámla az ügyfeleinknek.

Felhasznált támogatás akció, túlfizetés, garantált szolgáltatás:
különböző jogcímeken esetleg kapott jóváírások összege, mely a számla összesen összegből levonásra kerül.

Fizetendő összesen:
" számla összesen" sora csökkentve a "támogatás, akció, túlfizetés, garantált szolgáltatás" összegével.

Fizetés határideje:
az a legutolsó időpont, ameddig a számlán szereplő fizetendő összeget be kell fizetni.

Fizetés módja:
a szerződésben megállapított fizetési mód (postai utalvány, pénzintézeti utalás).

Fogyasztási hely:
az a hely, ahova az áramszolgáltató a szerződés szerint a fogyasztó részére a villamos energia vételezési lehetőséget biztosítja és az áramszámlán feltüntetett fogyasztásmérőkkel méri az elfogyasztott villamos energiát.

Gyártási szám:
a fogyasztási helyen felszerelt fogyasztásmérő azonosító száma.

Havi számlázás:
egyes ügyfeleinknek a szokásostól eltérően minden hónapban a tényleges fogyasztásnak megfelelően elszámolást készítünk. Ekkor részszámlát nem készítünk.

Hivatkozási szám:
banki hivatkozási szám, Önnek erre kell hivatkoznia befizetéskor, ha nem a számlához csatolt pénzügyi bizonylatot használja, vagy ha banki díjfizetési megbízást ad.

Idényszámlázás:
alapvetően a kis fogyasztású helyeken (nyaraló, garázs, hétvégi ház) alkalmazott elszámolási mód. Mivel a várható éves fogyasztás kismértékű, annak egy összegben való megfizetése lehetséges. Az idényszámlázás tehát szintén évi egyszeri leolvasáson alapul, de havi, áramdíjat tartalmazó részszámla készítés nélkül.

Induló állás:
a fogyasztásmérőn az előző elszámoláskori időpontban megadott napon történt leolvasáskor regisztrált érték.

Kezdő dátum és záró dátum:
az elszámolt és kiszámlázott fogyasztás időszakának első és utolsó napja.
A fogyasztás elszámolási időszakától eltérő a fogyasztás mértékétől független alapdíj, vagy teljesítménydíj elszámolási időszaka, mely a számlán szereplő elszámolási időszak hónapjai közül az 1-ét is magában foglaló teljes hónapra vonatkozik.

Kiadott részszámla:
az év során benyújtott részszámlák összege.

Kikapcsolás:
fogyasztó kizárása a villamosenergia-szolgáltatásból.

Kötbér:
a kötbér a szerződésszegéssel érintett szolgáltatás díja után jár, és annak mértékét a közüzemi szolgáltatói üzletszabályzatban kell meghatározni.
A és a kötbér megfizetése nem mentesít az okozott kár megtérítése alól.

Mennyiségi egység:
az elszámolt mennyiségek mértékegysége (kWh =hatásos villamos energia, kVA=névleges teljesítmény, kW=hatásos teljesítmény, A=névleges csatlakozási áramérték, kVAhr=meddő villamos energia).

Mérési különbség:
a záró és az induló állás különbsége. A mérőóra állása a részszámlán nem szerepel.

Mért mennyiség:
Az elszámoló számlában a mérőállás különbség és a mérőváltó szorzójából kapott szorzat.

Nettó érték:
az elszámolási időszakban benyújtott számla nettó összege.

Partnerszám:
az az azonosító, melynek segítségével telefonos vagy írásbeli érdeklődés esetén Önt azonosítjuk. A számlán a vevő neve után zárójelben lévő tízjegyű szám.

Részszámla:
éves számlázásnál a részszámla összege a megelőző 12 havi fogyasztás 1/12-ed részének ellenértéke. Új fogyasztási helyen az ügyfél és a szolgáltató megállapodása szerinti mennyiség.

Számla kelte:
az áramszámla elkészítésének időpontja.

Számla összesen:
részszámlánál ez az összeg a fogyasztási hely átlagos fogyasztása alapján megállapított havonta fizetendő összeg.Elszámoló számlánál: a számla összege és a benyújtott részszámlák különbözete.

Szerződésszegő vételezés:
Szerződésszegés a fogyasztó részéről (a VET 88-93.§§-ok alapján)

A közüzemi fogyasztó részéről szerződésszegésnek minősül különösen, ha
(a) a szerződésben meghatározott villamos teljesítményt túllépi, következménye pótdíj

(b) a villamos energia vételezésénél olyan terhelési, illetőleg feszültségviszonyokat vagy zavart idéz elő, amelynek következtében a villamosenergia-szolgáltatás megszakad, következménye kötbér, felfüggesztés

(c) a villamos energia folyamatos és biztonságos szolgáltatását, illetőleg más fogyasztó szerződésszerű vételezését veszélyezteti, zavarja vagy akadályozza, következménye kötbér, felfüggesztés

(d) a fogyasztói berendezések létesítésére, üzemeltetésére, a villamosművel való összekapcsolására vonatkozó előírásokat nem tartja be, következménye kötbér, felfüggesztés

(e) a csatlakozó berendezést, a fogyasztásmérő berendezést szándékosan vagy gondatlanságból megrongálja, a zárópecsétet eltávolítja, illetőleg azoknak a fogyasztó által észlelhető sérülését a szolgáltatónak nem jelenti be, következménye kötbér, felfüggesztés

(f) a fogyasztásmérő berendezés befolyásolásával vagy megkerülésével vételez, következménye kötbér, felfüggesztés

(g) a villamosenergia-szolgáltatás felfüggesztése után a szolgáltató beleegyezése nélkül villamos energiát vételez, következménye kötbér, kikapcsolás

(h) a villamos energia díját késedelmesen, nem a közüzemi szerződésben meghatározott időben fizeti, következménye késedelmi kamat,
hatvan napon túli késedelem esetén: kikapcsolás és/vagy közüzemi szerződés felmondása vagy előrefizető mérő felszerelése

(i) a villamos energiát a szolgáltató hozzájárulása nélkül viszi át a fogyasztási helyen kívüli területre, illetőleg adja tovább a fogyasztási helyen kívüli más felhasználó részére, következménye felfüggesztés

(j) fogyasztásmérés nélküli fogyasztás esetén a szerződéstől eltérő módon vételez, következménye felfüggesztés

(k) a korlátozási rendelkezéseknek nem tesz eleget, következménye felfüggesztés

(l) a fentieken kívül a közüzemi szerződésben, az általános szerződési feltételekben, illetve az üzletszabályzatban foglaltakat egyébként megsérti, következménye kötbér.

Szorzószám:
mérőváltós mérés esetén a mérőváltó áttételéből adódó szorzószám, mellyel a mérőállás-különbséget meg kell szorozni a tényleges fogyasztás meghatározásához.

Vevő:
az a természetes, jogi vagy nem jogi személy, aki az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt.-vel villamos energia vételezésére közüzemi szerződést kötött.

Wattos energia egész nap:
az egész napos mérő fogyasztása.

Wattos energia vezérelt:
a külön mért "éjszakai" fogyasztás.

Záró állás:
a fogyasztásmérő legutóbbi leolvasásakor rögzített mérőállása.

E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. hivatalos oldala

 
Impresszum Klsz Szolgáltató Kft. Az oldal tetejére
Jogok 7632 Pécs, Fellbach u. 18. Oldaltérkép
Beállítás kezdőlapnak Minden jog fenntartva! - © 2007-2023. - Klsz Szolgáltató Kft.